ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ Společnost AVE architekt, a.s., se sídlem Plzeň, Částkova 2752/55, PSČ: 326 00, IČ: 61779997, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 450, v souladu s ust. § 529 an. zákona č. 89/2012 Sb. oznamuje, že na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Číst více…